เอ็น.ที.ออสโมซิส เอ็นจิเนียริ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและติดตั้งระบบน้ำ

ระบบกรองน้ำทุกประเภท โดยมุ่งเน้นการติดตั้ง ซ่อมแซม และบริการหลังการขาย ระบบไฟฟ้า
ระบบน้ำ ระบบกรอกทุกชนิด ให้บริการครอบคลุมทุกขั้นตอนของการทำงานด้านระบบน้ำ
ระบบกรองเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
 เอ็น.ที.ออสโมซิส

      ก่อตั้งขึ้นจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานด้านระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสีย
(Water Purification-System) เช่น ระบบงาน R.O. (Reverse Osmosis System)
ระบบประปา(Pretreatment) ระบบน้ำอ่อน(Softener System)
ระบบน้ำกลั่น(D.I. Water System) งานล้างเมมเบรน(Membrane Cleaning)  
และเครื่องกรองน้ำทุกชนิด
         ตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอนก่อนและหลังการติดตั้งตลอดอายุการใช้งานด้วยความใส่ใจ
ในคุณภาพ และความปลอดภัย จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยไม่ทำให้สายการผลิตต้องหยุดดำเนินการ
เอ็น.ที.ออสโมซิส โดดเด่นด้วยบริการหลังการขายที่รวดเร็ว ตรงจุด จึงได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของเมืองไทย
ด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนาน ด้านการติดตั้งงานระบบน้ำทุกชนิด