1.ระบบ อาร์โอ (RO system)

2.ระบบ อัลต้าฟิลเตชั่น (UF Filtation system)

3.ระบบ ซอฟเทนเนอร์ (Softener system)

4.ระบบกรองตะกอนและคลอรีน (Water treatment system)

5.ระบบดีไอ,น้ำกลั่น (Deionization system)

6.สารกรอง เรซิ่น,คาร์บอน,แอนทราไซท์ ฯลฯ (Resin,carbon,Anthracite,Sand,Manganese)

7.ปั๊มน้ำทุกชนิด (Water pump)

8.ปั๊มเคมี (Dosing pump)

9.ไส้กรองทุกชนิด (Membrane RO,UF,Micron filter,Ceramic filter)