บริษัท เอ็น.ที. ออสโมซีส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

1 ซ.สรงประภา28 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

เบอร์โทรศัพท์ 02-928-9816,02928-9817 Fax 02-928-9811 

E-mail : info@nt-osmosis.com