บริษัท เอ็น.ที.ออสโมซีส  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (N.T.Osmosis Engineering)

ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนาน ในงานระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสีย(Water Purification System) เช่น  ระบบงานR.O. (Reverse Osmosis System)  
ระบบประปา (Pretreatment)  ,  ระบบน้ำอ่อน(Softener System)ระบบน้ำกลั่น (D.I. Water System) ,งานล้างเมมเบรน (Membrane Cleaning)
และเครื่องกรองน้ำทุกชนิด มีการตรวจสอบและบริการตลอดอายุ การใช้งานโดยทีมงานมืออาชีพ

ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพ และความปลอดภัยเป็นหลัก
ในขณะที่ช่วยท่านลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยไม่ทำให้สายการผลิตของท่านต้องหยุดดำเนิน